Ce vrem noi?

Razpunzand nevoii de coerenta si de valorificare a acumularilor, am adunat precuparile oragnizatiei noastre intr-un program integrat destinat turismului, structurat pe modelul european al centrelor de resurse in turism. CITEŞTE MAI DEPARTE...

CRRT - Centrul Roman de Resurse in Turism - Program sustinut de Fundatia Amfiteatru

Centrul Roman de Resurse in Turism este promotorul de activitati integratoare in domeniul turismului, intelegand ca abordarea a acestuia, in Romania, este adecvata conceptului de turism responsabil. CITEŞTE MAI DEPARTE...

Studii despre turismul responsabil

Ideile de respect si responsabilitate au fost legate de turism incepand cu anul 1980, mai precis din momentul in care acestea au fost mentionate in Declaratia de la Manila. CITEŞTE MAI DEPARTE...

 

Studii

 

1.Atitudini ale europenilor privind turismul, Comisia Europeană, 2012
2.Conferinţele Cuvântul:Identitate românească – identitate europeană VOL1-Mircea Martin, 2008. 
3.Conferinţele Cuvântul:Identitate românească – identitate europeană VOL2, Mircea Martin, 2008
4.Studiu-Turismul european 2012 – Trenduri si perspective, Comisia Europeană, 2012
5.Studiu privind emergenţa pieţei turistice în judeţul Teleorman, Fundaţia Amfiteatru, 2012
6.Studiu privind emergenţa pieţei turistice în judeţul Botoşani, Fundaţia Amfiteatru, 2012
7.Studiu de potenţial şi dezvoltare turistică PUG – oraş Buşteni, 2009
8.Studiu de circulaţii aferent Planului Urbanistic General al oraşului Buşteni
9.Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România, 2009
10.Globalizare si turism: studiu de caz România, Ilie Rotaru, 2007
11.Studiu de piaţă în domeniul turismului în Judeţul Alba, 2008
12.Studiu comparativ privind turismul regional transfrontalier ROMÂNIA-BULGARIA, Zona Mangalia-Zona Balchik
13.Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026
14.Analiza pieţei virtuale a turismului din România-Lucrare de licenţă, 2008
15.Pensiunea turistică şi agroturistică-Studiu de Caz
16.Realizarea brandului turistic al României 
17.Sustenabilitatea dezvoltării resurselor umane. Provocări pentru România – selecţie de studii şi cercetări
18.Studiu de prefezabilitate privind amenajarea și reamenajarea turistică a salinelor Cacica, Praid și Slănic Prahova – 2009
19.România și strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Proces, implementare și priorități, 2010 
20.Patrimoniul construit şi natural al României în pericol. Măsuri prioritare de protecţie.O ilustrare a stării de fapt, 2008
21.Promovarea destinațiilor turistice urbane prin implementarea managementului total al calității, Ruxandra Irina Popescu, 2008
22.Criteriile pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice în România, MDRT, 2009
23.Dezvoltarea Destinației Turistice, Ilie Rotariu, 2008
24.Economia Turismului, Carmen Boghean 
25.Strategia Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015
26.Indicele competitivităţii în turism – analiză empirică România vs. Bulgaria
27.Perspective de dezvoltare durabilă a agroturismului montan în contextul actual și al schimbărilor climatice
28.Habitatele din România, 2005 
29.Particularități privind modul de structrare și funcționare a unor ecosisteme forestiere montane cvasivirgine din zona Brașov
30.Raport de cercetare-Consumul de servicii turistice în România. Sondaj de opinie, iulie 2010
31.Evaluarea potențialului turistic al unui teritoriu – note de curs
32.Strategia națională de conservare a biodiversității
33.Analiza ofertei de turism și modalitățile ei de promovare. Studiu de caz.
34.Statistici Turism – INSSE 2008 
35.Comportamentul turiștilor și naționalitatea – Criterii de clasificare a turiștilor și de segmentare a pieței turistice
36.Strategii de securitate în marketingul destinației turistice – Teza de doctorat, 2011
37.Studiu de teren. Regiunea București-Ilfov.
38.Tratat de Sociologie Rurală. Ilie Bădescu, Ozana Cucu Oancea și Șișeștean, Editura Mica Valahie, București.
39.Statistici Turism – Eurostat 2008, Comisia Europeană.
40.Turism pentru natură și dezvoltare – Ghid Practic (english)
41.Sisteme europene de servicii în domeniul turistic
42.Din istoricul organizarii turismului în România (reflectat în Enciclopedia României)
43. Statistici Eurostat – mai 2012 / Arhiva statistică de business și comerț (english) 
44.Statistici Eurostat – Turismul Domestic, 2011
45.Turism în orașele europene – Studiu realizat de Universitatea de Economie și Administrarea afacerilor din Viena (english)
46.Institutul Național de Statistică – Cererea turistică a rezidenților din România, 2011
47.Turismul României – Breviar statistic, INNSSE, 2010 
48.Vacanța 2011. Comportamante și obiceiuri – Studiu IRES, 2011 
49.Studiu privind Turismul Social în România, 2010 (english) 
50.Codul global de etică pentru turism – Organizația mondială pentru turism
51.Ghid practic pentru stimularea antreprenoriatului în mediul rural
52.Turismul Durabil 
53.MARKETING ÎN COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII, Alexandru Nedelea, 2009 
54.Dezvoltare rurală, Oana Brînzan, 2006
55.Vacanțele românilor – vara 2012. Studiu comparativ 2010 – 2011 – 2012 (IRES)