Ce vrem noi?

Razpunzand nevoii de coerenta si de valorificare a acumularilor, am adunat precuparile oragnizatiei noastre intr-un program integrat destinat turismului, structurat pe modelul european al centrelor de resurse in turism. CITEŞTE MAI DEPARTE...

CRRT - Centrul Roman de Resurse in Turism - Program sustinut de Fundatia Amfiteatru

Centrul Roman de Resurse in Turism este promotorul de activitati integratoare in domeniul turismului, intelegand ca abordarea a acestuia, in Romania, este adecvata conceptului de turism responsabil. CITEŞTE MAI DEPARTE...

Studii despre turismul responsabil

Ideile de respect si responsabilitate au fost legate de turism incepand cu anul 1980, mai precis din momentul in care acestea au fost mentionate in Declaratia de la Manila. CITEŞTE MAI DEPARTE...

 

DESPRE CRRT

CRRT- Centrul Român de Resurse  în Turism
Program susţinut de  Fundaţia  Amfiteatru

 

Centrul Român de Resurse în Turism este promotor de activităţi integratoare în domeniul turismului, înţelegând că abordarea acestuia, în România, este adecvată conceptului de turism responsabil. Sunt utilizate diversele resurse care au o relaţie directă cu turismul şi dezvoltarea sa: informaţii actualizate, accesul la expertiză, formarea profesională, elaborarea de studii, rapoarte, baze de date, identificarea de parteneri, dezvoltarea de reţele şi parteneriate.

Formarea şi asistenţa profesională 
– cursuri de formare profesională, respectiv de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, etc;
– consiliere profesională şi urmărirea evoluţiei ulterioare a cursanţilor pentru continuarea pregătirii profesionale prin activităţile noastre sau prin colaborare cu unităţi de învăţământ, universităţi, etc prin activităţi specifice(licenţă, masterat, doctorat);
– dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice între “studioşii” români şi între aceştia şi cei străini;
– realizarea de baze de date la nivel naţional/regional/local cu instituţii, unităţi şi persoane care oferă servicii de formare, consiliere sau alte servicii în turism;
– realizarea de baze de date cu persoanele consiliate şi formate în turism aflate în căutarea unui loc de muncă;

Cultura, educaţia şi cercetarea turistică
– Identificarea şi dezvoltarea de concepte şi teorii despre turism în general şi despre turismul responsabil în mod deosebit;
– Dezvoltarea teoriilor integratoare despre turism, în conexiune cu ştiinţele economice, geografice, psiho-sociologice şi culturale, ale literaturii şi antropologiei etc;
– Implementarea activităţilor de cercetare teoretică şi aplicată, de formare şi consultanţă în planul dezvoltării turistice, de analiză şi evaluare a resurselor turistice, de impact cultural şi ecologic a activităţilor turistice, de identificare a produselor turistice specifice unei comunităţi, de armonizare a iniţiativelor locale cu directivele naţionale, europene şi internaţionale;
– Folosirea avansului ştiinţific şi aplicativ din teoriile şi metodologiile de analiză, programare, proiectare şi gestiune a sectorului, cu o atenţie deosebită spre dezvoltarea sustenabilă prin turism, evoluţia normativelor în materie regională, naţională sau internaţională, inovarea tehnologică, în special în câmpul IT, introducerea de noi forme de planificare, proiectare şi gestiune a dezvoltării turistice, în exigenţa şi sub tutela valorizării identităţii culturale locale/regionale;
– Realizarea şi gestiunea unei biblioteci/bănci de date, studii, cărţi şi publicaţii despre turism şi difuzarea conţinuturilor;
– Colaborarea cu structuri de cercetare universitară şi cu alte entităţi naţionale şi internaţionale, cu entităţi publice şi private şi asociaţii care operează în turism, pentru dezvoltarea locală/regională sustenabilă, o corectă gestiune ambientală, planificarea teritorială şi tehnologică proprie intervenţiei sustenabile;

Consultanţa antreprenorială
– Dezvoltarea de afaceri noi, inovative în domeniul turismului(recomandarea tipurilor de proiecte potrivite, surselor de finanţare, studiilor de fezabilitate, pregătirii profesionale necesare, etc);
– Asigurarea documentării cu legislaţia-naţională şi europeană-în vigoare;
– Organizarea unei baze date cu operatorii, organizaţiile profesionale, reţele locale, naţionale şi internaţionale din turism;
– Stimularea activităţilor de marketing turistic;
– Crearea de produse turitice;
– Sprijinirea managementului destinaţiilor turistice;
– Organizarea de ateliere de networking şi cultură antreprenorială cu specialişti locali şi străini şi cu antreprenori de succes din zonă;

Mijloace şi modalităţi de acţiune
– Realizarea site-urilor CRTT şi ale Centrelor Regionale de Resurse în Turism;
– Dezvoltarea unei biblioteci fizice şi virtuale;
– Editarea de cărţi, publicaţii, cursuri, studii etc proprii sau procurarea lor;
– Efectuarea de cercetări şi consultanţă pentru entităţi publice şi private;
– Dezvoltarea capitalului uman prin cursuri, educaţie, consiliere etc prin forme adecvate necesităţilor comunităţilor: cursuri, universităţi de vară, consultanţă antreprenorială etc;
– Asigurarea de consultanţă şi participare la crearea şi valorificarea de produse turistice;
– Implicarea în managementul destinaţiilor turistice;
– Diseminarea rezultatelor cercetărilor în conferinţe, seminarii, publicaţii, web, activităţi formative etc;
– Valorificarea capitalului uman;
– Dezvoltarea unei comunităţi a specialiştilor în turism, facilitarea transferului de informaţii şi bune practici în plan intern şi internaţional;

Structuri proprii folosite
– Centrele regionale de resurse în turism;
– Centrul de pregatire în turism-asistenţă şi formare profesională;
– ARTE(Agenţia Română de Turism şi Evenimente) – producţie şi comercializare produse turistice;
– Editura ARTE – producţie editorială(print şi online);
– Agentia.ro – producţie de evenimente, PR, marketing;